중국 도메인 | .COM 22000원 | .NET 22000원   
.com   .net .org .cn
.com.cn .net.cn .org.cn .gov.cn
.sh.cn .bj.cn .biz .info
.gz.cn .fj.cn .js.cn  
     
 
저렴한 홍콩 서버
   CPU : Dual Core E2
   메모리 : 2G
   아이피 : 1개
   회선 : 3MB
   센터 : PCCW1 19 만/월
괜찬은 홍콩 서버
   CPU : E3-1230V3
   메모리 : 8G
   아이피 : 5개
   회선 : 5MB
   센터 : PCCW 38 만/월
홍콩 VPS 가상서버
   CPU : Intel I7
   메모리 : 512M
   아이피 : 1개
   회선 : 1MB
   센터 : BGP14 만/월
일본 클라우드서버
   CPU : Xeon
   메모리 : 1G
   아이피 : 1개
   회선 : 1MB
   센터 : 일본 9 만/월
일본 서버
일본서버
   CPU : Xeon Dual
   메모리 : 8G
   아이피 : 1개
   회선 : 10MB
   일본센터 38 만/월
미국 서버
미국서버
   CPU : Intel(R) Core(TM) i3
   메모리 : 4G
   아이피 : 5개
   회선 : 10MB
   미국센터 38 만/월
중국 서버
중국서버
   CPU : Core(Quad) 2 Duo
   메모리 : 2G
   아이피 : 1개
   회선 : 2MB
   중국센터 35 만/월
2G DDOS 방어 서버
홍콩디도스방어
   CPU : Intel(R) Core(TM) i7
   메모리 : 8G
   아이피 : 5개
   회선 : 5MB
   홍콩센터 65 만/월

상호명: 乾宇互联科技有限公司 / 주소: 北京市朝阳区望京街麒麟社

24시간 장애처리 : [SKYPE ID] hostqy24 / [MSN] .hostqy24@hotmail.com / [위쳇ID] hostqy / [카톡ID] hostqy

24시간 장애처리 전화: [중국]. 0086)-137-1813-4242 / [한국].070-7616-8411
Copyright ® 2005-2008 HOSTQY.Com Corporation. All rights reserved